Her ligger referat fra årsmøtet 12.2 2015 samt årsregnskapet for Viksemarkas Venner 2014.

 

Årsregnskap for Viksemarkas Venner 2014

Referat fra årsmøte for Viksemarkas Venner 2015