havis1

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikkel i Haugesunds Avis 1.8 2014

 


 

 

Vi hadde besøk av TV-Haugaland på dugnaden 11.4 2015 

 


Intervju av Radio 102 den 31. mai 2015

«Redd for «bruk og kast»-mentaliteten (09m 44s)»

 


 

På besøk hos Radio 102 den 26. mai 2016

«Har du ledige lokaler eller en ledig hånd?»