Viksemarkas Venner er en frivillig organisasjon som jobber for å støtte driften av gården på Røyksund. Foreningen er registrert i frivillighetsregisteret, og selv om vi jobber tett med eierne av gården fungerer foreningen som en separat enhet. Vi ber derfor om at alle henvendelser angående omsorgsdyrene, inkludert dyrevernsakene rettes til foreningen og ikke personlig til eierne av gården.

Foreningen har også ansvar for opplæring av frivillige, vaktlister og fjernadopsjon.

 

Viksemarkas Venner har sitt utspring fra Viksemarka Hestegård i Haugesund, som var et omsorgssenter for hester og andre dyr. I 2018 begynte prosessen med å flytte driften over til en gård på Røyksund, og høsten 2019 var hele driften flyttet over kommunegrensen til Karmøy. Foreningen Viksemarkas Venner ble opprettet 2. desember 2009, med mål om å støtte Viksemarka Hestegård som er en av ytterst få steder i Norge som virkelig gjør, og gjennom mange år har gjort en forskjell for mange av disse hestene. De har tatt tak i bruk-og-kast mentaliteten av hest og andre dyr og gjort noe for å skape endring. Selv om Viksemarka Hestegård ikke er aktiv lenger, opprettholdes fremdeles foreningen og vi skal drive aktiv sammen med eier av gården på Røyksund.

 

Vi tar imot;

  • Saker fra Mattilsynet
  •  Hester med adferdsproblemer
  •  Dyr som har opplevd omsorgsvikt
  •  Pensjonerte hester

Noen av disse dyrene får av forskjellige grunner bli på gården resten av livet. Andre kan etter hvert adopteres vekk til gode, trygge hjem.

I tillegg ønsker vi å være med på forebyggende, holdningsskapende arbeid for å øke folks kunnskap og respekt for hesten som et individ med følelser og behov. Gjennom nettverksbygging håper vi at dette kan bli noe som spres over hele landet. I andre vestlige land har idealistiske foreninger med et slikt fokus vært en realitet i mange år og det er derfor en stor glede at vi nå har fått i gang et slikt arbeid i Norge også!

Foreningen arbeider nå også for å opprette arbeidstiltaksplasser. Naturen av arbeidet og gårdsdriften egner seg godt som tiltaksplass, og vi ønsker å tilby praktisk arbeidstrening til de som trenger det. Forskning har vist (Ulrich, R. S. (1999)) at grønne utendørsomgivelser er en arena for sosiale relasjoner, mental restitusjon og fysisk aktivitet, samt at man midlertidig kommer vekk fra begrensninger som ellers kan prege hverdagen.Videre kan slikt arbeid bidra til mindre stress og dermed økte ressurser til å håndtere utfordringer med tanke på helse og krav i hverdagen.

 

 

Styret i foreningen velges på årsmøtet, og alt arbeidet vi gjør er basert på frivillighet. Alle styremedlemmene har full jobb ved siden av foreningsarbeidet, og gården har ingen lønnede stillinger. Vi ønsker å forsikre om at alle henvendelser blir besvart så fort som mulig. Vi ønsker å hjelpe alle som tar kontakt med oss, og gjør alltid vårt ytterste for å få det til :)

For at gården skal kunne drives både økonomisk og praktisk samt bli i stand til å redde flere hester er vi avhengige av støtte. For Viksemarkas Venner trengs!

 Det er mange måter å bli en del av arbeidet på:

Bli medlem i Viksemarkas Venner

Bli fadder på et dyr

Donere gaver:
Man kan gi et valgfritt beløp via Paypal:
Eller donere direkte til vår bankkonto; 3330 26 23142

 

Bli frivillig på gården

Spre informasjon om gården!