Viksemarka Hestegård har i over 25 år tatt imot omsorgshester. I dag er det Viksemarkas Venner som har hovedansvar for omsorgsdyrene, og som tar seg av henvendelser angående dyr. I 2018 flyttet foreningen driften fra gården på Viksemarka til en ny gård på Røyksund på fastlands Karmøy. I 2024 bygger vi ut og lager en ny avdeling på sør-Karmøy på Syre.

På Syre er det kun 3 hester, mens på gården på Røysund har vi nå 19 hester, som går i løsdrift i en stor flokk. Ved behov deler vi flokken i mindre grupper, f eks ved sykdom eller skade. Alle dyrene går fritt og vi prøver å gi dem et så naturlig liv som mulig.

Alle hestene hos oss er barfothester. Det blir ikke brukt bitt ved ridning og klikkertrening brukes i all innlæring. Mange av hestene som kommer til oss har dårlig erfaring med trening og da er det viktig å finne metoder som fungerer. Vi syns det er viktig at trening og tur skal være like moro for hesten som for rytteren!

Hestene har varierte uteområder som består av ca 270 mål utmark og beiter, samt en del grusede områder og skog. De har en stor løsdriftstall, slik at de selv kan velge om de vil være ute eller inne. Vi har også en stor ridehall som blir brukt som løsdriftstall ved behov. 

Hestene har til enhver tid fri tilgang på grovfôr av bra kvalitet og de som trenger ekstra tilskudd fôres på kraftfôr i tillegg. Vi bruker naturproduktet Verm-x som forebyggende parasittbehandling på både hestene og de andre dyrene.