Viksemarkas venner har som misjon å forbedre livskvaliteten til hester og andre dyr i Norge
gjennom  økonomisk og praktisk støtte til Viksemarka Hestegård
samt arbeid for å bedre samfunnets holdninger til dyr og dyrehold.

Basert på vår misjon har vi satt oss disse hovedmålene;

  1. Å støtte Viksemarka Hestegård økonomisk og praktisk i omsorgsarbeidet.
  2. Å øke kapasiteten på gården når det gjelder å ta imot dyr som trenger hjelp.
  3. Å drive holdningsskapende arbeid i forhold til dyrevelferd.

Viksemarkas Venner har som et av sine langsiktige mål å kunne stå ansvarlig for alle utgifter på omsorgsdyrene. Dette utgjør imidlertid en kostnad på nærmere en million i året, og vi er enda langt unna å klare dette beløpet. I 2014 hadde vi en sterk inntektsøkning, mye takket være et sterkt sosialt engasjement hos våre medlemmer og fjernadoptører som er noen av våre viktigste støttespillere. Årsregnskapet for 2018 kan du lese her. 

For oss er en viktig del av arbeidet med dyrevelferd å skape økt oppmerksomhet rundt måten vi behandler dyr på, og å skape bevissthet rundt det faktum at dyr ikke er bruksting for oss mennesker, men individer med følelser og behov. Å skaffe seg hest er en langvarig forpliktelse. Vi får daglig henvendelser om å ta imot dyr, og grunnen er ofte at man ikke lenger har tid, lyst eller penger til å ta seg av hesten lenger. Gjennom kampanjer, besøksdager, kurs og andre arrangement ønsker vi å vise hva som kreves av deg som eier, hva en eiers forpliktelser innebærer, men også hvor givende det er å jobbe med hester og andre dyr, og hvordan du best kan ta vare på dyrene.

 

Vedtektene til Viksemarkas Venner