Frivillige

Frivillige


Har du tid til overs og har lyst å hjelpe?

Vi trenger flere frivillige på Viksemarka Hestegård.


Dette er en unik mulighet dersom du ikke har mulighet for å ha dyr selv,

eller du vil prøve deg litt før du eventuelt skaffer deg dyr selv. Vil du tilbake i gamet etter å ha hatt en pause, begynn hos oss!

Gården drives som et privat omsorgssenter for hester og andre dyr. Det er 25 hester på gården. 16 av disse er omsorgshester. Hestene har kommet til Viksemarka av forskjellige grunner, ofte handler det om at de trenger en ny start og en ny sjanse til å få «være hester» og ikke bruksting for mennesker. Vi tilstreber hele tiden at hestene skal ha det så naturlig som mulig. Dette innebærer bl.a. at hestene går på utegang, og får bevege seg så mye de vil, vi bruker ikke bitt når vi rir eller sko på hestene og vi ønsker at trening skal være positivt for både folk og hest.

Hva det betyr å være frivillig på Viksemarka

De frivillige på gården er til stor hjelp i arbeidet med dyrene. Som frivillig får du være med på det daglige arbeidet på gården og stell av dyrene. Du velger selv hvor mye du vil bidra, og jo mer du bidrar jo flere privilegier får du. En kan velge å bare være med i det daglige arbeidet på gården og stell av dyrene, det vil si ikke ridning og undervisning. Du kan da være med på turer, men du leier da hesten. Du står fri til å komme når du har mulighet. Eneste kravet er at du er medlem i Viksemarkas Venner.

Dersom du ønsker å bli med på ridning og internundervisning, stiller vi følgende krav:

 • Betale medlemskontingent i Viksemarkas Venner.
 • Være med på 2 dugnader årlig
 • Ha 4 stallvakter i måneden. Sett deg opp så tidlig som mulig når ukeplanen blir lagt ut.
 • Vi ønsker at du tilstreber å ha faste dager. Dersom du ikke har 4 stallvakter en måned, kan du ikke ri neste måned.

Hva vi tilbyr:

 • Opplæring og oppfølgning
 • Du får egne hester å følge opp med trening og turer
 • Interne kurs

Vi har en facebookgruppe der vi skriver oss opp på stallvakter. Liste over hva som skal gjøres når en har stallvakt ligger på vår gruppe på facebook, og henger også i stallen. Du kan også selvfølgelig komme utenom dine vakter. Skriv deg opp på listene som legges ut på facebookgruppa hver uke, og husk å gi beskjed i god tid hvis du ikke kan møte opp på vaktene dine. Sett deg opp så tidlig som mulig når ukeplanen blir lagt ut.image

Som frivillig kan du også velge å jobbe med våre omsorgshunder, vi trenger hjelp til å gå tur, trene og sosialisere de hundene vi til enhver tid har inne.

Stallvaktene

Listen i stallen er til enhver tid oppdatert på hvilke oppgaver som inngår i vakten, hvor mange dyr det er på gården osv. Husk alltid å sjekke listen først, før dere begynner på stallvakten. Alle nye frivillige vil gå på opplæring en periode til vi ser at de har forstått oppgavene. Målet er at alle de frivillige kan klare seg selv i stallen og kan jobbe uten tilsyn. Derfor er nedre aldersgrense 14 år, er du yngre enn det må du ha med deg en ansvarlig voksen.

Oppgaver:

 • Telle alle dyrene og sjekke at ingen er skadet eller syke
 • Møkke i stallen på tunet, inkl boksene, ridebanen og grusveiene.
 • Fylle vann i alle stallene
 • Gi høy til alle hestene
 • Møkke og koste i de to løsdriftstallene.
 • Ta inn dagens hester og gi kraftfor
 • Rydde bøtter, koster og utstyr på plassJulie

Stallvaktene kan ta fra 1-5 timer alt etter hvor mye det er å gjøre og hvor mange man er som jobber sammen. Ingen nye frivillige vil gå alene på vakter før de selv føler de er klare til det. Alle oppgaver på vaktplanen skal være utført før man tar inn hester man steller for kos eller trening.

Ridning

De som er frivillige og har 4 stallvakter pr måned, har mulighet for å ri hesten de følger opp så sant hesten ikke er skadet eller av andre grunner ikke skal ris. Kriterier for å ri:

 • Alltid bruk hjelm ved ridning! De som er under 18 år må også bruke sikkerhetsvest
 • Før en rir, må en ha hatt 6 stallvakter og stell av hesten + 4 stallvakter hver måned
 • Første gang en rir, skal være på ridebanen sammen med en ansvarlig.
 • Ang turer: en må være med på 4 arrangerte turer med en ansvarlig, før en kan ri selv selvstendig. Den første gangen på tur leier en hesten.
 • Etter de 4 turene, blir det vurdert individuelt om du kan ri uten tilsyn. Dette kriteriet settes for din egen og hestens sikkerhet
 • Ikke ri på tur alene uten å ha avklart det på forhånd.

 

Send oss en mail til post@viksemarkasvenner.no hvis du ønsker mer informasjon eller ønsker å bli frivillig :)

Frivillig - slide

Nyeste innlegg
Vi har for første gang tatt imot lamaer, og ønsker Penny og Kuzco velkommen til gården. De er to [les mer]
Bella
Bella er nyeste tilskudd i hesteflokken vår! Hun er ei 16 år gammel blandingshoppe av kaldblodstra [les mer]
Honey
Honey er en shetlandsponni som har gått som selskapshest i distriktet vi holder til. Hun kan være [les mer]
Alf
Alf er en shetlandsponni som har bodd på Viksemarka for flere år siden. Han har siden gått som se [les mer]
Skal jeg være helt ærlig så er det noen helger der jeg heller ville krøllet meg sammen på sofae [les mer]