[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=jDELuCCwjiE[/embedyt]

Har du tid til overs og har lyst å hjelpe?

Vi trenger flere frivillige i Viksemarkas Venner.


Dette er en unik mulighet dersom du ikke har mulighet for å ha dyr selv,

eller du vil prøve deg litt før du eventuelt skaffer deg dyr selv. Vil du tilbake i gamet etter å ha hatt en pause, begynn hos oss!

Gårdene drives som to privat omsorgssenter for hester og andre dyr. Det er totalt 22 hester til sammen på gårdene og 11 av disse er omsorgshester, som foreningen har ansvar for. Hestene har kommet til gården av forskjellige grunner, ofte handler det om at de trenger en ny start og en ny sjanse til å få «være hester» og ikke bruksting for mennesker. Vi tilstreber hele tiden at hestene skal ha det så naturlig som mulig. Dette innebærer bl.a. at hestene går på utegang, og får bevege seg så mye de vil, vi bruker ikke bitt når vi rir eller sko på hestene og vi ønsker at trening skal være positivt for både folk og hest.

Hva det betyr å være frivillig på Viksemarka

De frivillige på gården er til stor hjelp i arbeidet med dyrene. Som frivillig får du være med på det daglige arbeidet på gården og stell av dyrene. Du velger selv hvor mye du vil bidra, og jo mer du bidrar jo flere privilegier får du. En kan velge å bare være med i det daglige arbeidet på gården og stell av dyrene, det vil si ikke ridning og undervisning. Du kan da være med på turer, men du leier da hesten. Du står fri til å komme når du har mulighet. Eneste kravet er at du er medlem i Viksemarkas Venner – 300kr enkeltmedlemskap eller 500kr familiemedlemskap i året.

Dersom du ønsker å bli med på ridning og internundervisning, stiller vi følgende krav:

 • Betale medlemskontingent i Viksemarkas Venner.
 • Være med på 2 dugnader årlig.
 • Ha stallvakt fast en gang i uken. Valgfri dag. (4 på en måned).
 • Ha helgevakt hver 5. helg (lørdag og søndag).
  – Dersom du ikke har 4 stallvakter en måned, kan du ikke ri neste måned.

Hva vi tilbyr:

 • Opplæring og oppfølgning
 • Du får egne hester å følge opp med trening og turer
 • Interne kurs
 • Sosiale aktiviteter

Vi har en Facebook-gruppe der vi deler ting og arrangement som skjer i stallen, deler beskjeder mm. Liste over hva som skal gjøres når en har stallvakt ligger på vår gruppe på Facebook, og henger også i stallen. Du kan også selvfølgelig komme utenom dine vakter. De som har faste dager må huske å gi beskjed i god tid hvis man ikke kan møte opp på vaktene dine.

image

Som frivillig kan du også velge å jobbe med våre omsorgshunder, vi trenger hjelp til å gå tur, trene og sosialisere de hundene vi til enhver tid har inne. Det er også mye mer arbeid på gården, gi oss en lyd om du vil ha mer ansvar eller hjelpe til mer.

Stallvaktene

Listen i stallen er til enhver tid oppdatert på hvilke oppgaver som inngår i vakten, hvor mange dyr det er på gården osv. Husk alltid å sjekke listen først, før dere begynner på stallvakten. Alle nye frivillige vil gå på opplæring en periode til vi ser at de har forstått oppgavene. Målet er at alle de frivillige kan klare seg selv i stallen og kan jobbe uten tilsyn. Derfor er nedre aldersgrense 14 år, er du yngre enn det må du ha med deg en ansvarlig voksen.

Oppgaver:

 • Telle alle hestene, eslene og geitene, også sjekke at ingen er skadet eller syke.
 • Møkke i stallen, på tunet, veien, utenfor og inni ridehallen.
 • Fylle vann.
 • Koste fôringsrommet og utstyrsrommet.
 • Ta inn dagens hester og gi kraftfor.
 • Blande nytt betfiber.
 • Rydde bøtter og rydde utstyr på plass.
 • Husk å slukk alle lys når du går. Julie

Stallvaktene kan ta fra 1-5 timer alt etter hvor mye det er å gjøre og hvor mange man er som jobber sammen. Ingen nye frivillige vil gå alene på vakter før de selv føler de er klare til det. Alle oppgaver på vaktplanen skal være utført før man tar inn hester man steller for kos eller trening.

Ridning

De som er faste frivillige og har 4 stallvakter pr måned, har mulighet for å ri hesten de følger opp så sant hesten ikke er skadet eller av andre grunner ikke skal ris. Kriterier for å ri:

 • Alltid bruk hjelm ved ridning! De som er under 18 år må også bruke sikkerhetsvest
 • Før en rir, må en ha hatt minimum 6 stallvakter og stell av hesten + 4 stallvakter hver måned
 • Første gang en rir, skal være i ridehallen sammen med en ansvarlig.
 • Ang turer: en må være med på 4 arrangerte turer med en ansvarlig, før en kan ri selv selvstendig. Den første gangen på tur leier en hesten.
 • Etter de 4 turene, blir det vurdert individuelt om du kan ri uten tilsyn. Dette kriteriet settes for din egen og hestens sikkerhet
 • Ikke ri på tur alene uten å ha avklart det på forhånd.
 • Om det skulle oppstå problemer under veis på turen, hopper man av hesten og leier videre. Det er heller ingen skam i å snu.

Send oss en mail til post@viksemarkasvenner.no hvis du ønsker mer informasjon eller ønsker å bli frivillig.

Frivillig - slide