Årsregnskap 2018

Inntekter 2018 sammenligning
Inntekter
Hovedbokkode Omløpsmidler: 2015 2016 2017 2018
100 Fjernadopsjon 175 000,00 kr 170450,00 167 075,00 153 875,00
200 Medlemsskap 9 700,00 18 150,00 11 200,00 8 200,00
300 SMS donasjoner –> Vipps 2017 976,95 15 500,31 10 441,37
400 Andre donasjoner 170 121,00 38 300,00 13 726,35 37 488,00
500 Grasrotandel 56 032,25 62 892,90 70 551,08 133 864,66
600 Stalleie, hest på för 2 000,00 63 500,00 77 000,00 148 000,00
7000 Arrangement 13 700,00 17 100,00 1 595,00
8000 Pant 549,00 734,00
9000 Salg av utstyr 470,00 5 400,00 1 000,00
10000 Paypal 17 000,00 4 800,00 13150,00
11000 Inntekt/lånt fra Ellen 18 000,00
12000 renter 17,00
Totale omløpsmidler 427 023,25 394 318,85 383 198,74 505 036,03

 


utgifter 2018
Felleskjøpet 35 435,07
Grovför 353 265,00
Oppstalling 95 000,00
Nettsider/domene 600,00
Medisiner Boots 1 732,00
Send regning 537,50
Grilling/mat 194,39
Materiale 1 216,40
Søppeltømming 660,00
kjøring av firkantballer 1 875,00
Betalte omkostninger/kort 321,00
SUM 490 836,36

 


Sammenligning 2018
inntekter utgifter
153 875,00 35 435,07
8 200,00 353 265,00
10 441,37 95 000,00
37 488,00 600,00
133 864,66 1 732,00
148 000,00 537,50
13 150,00 194,39
17,00 1 216,40
660,00
1 875,00
321,00
505 036,03 490 836,36 14 199,67

 

Nyeste innlegg
Frøya
Marit, moren til Frøya, omplasserte vi sammen med Tyra til et nytt hjem i Tysvær. Dessverre var g [les mer]
Vi har for første gang tatt imot lamaer, og ønsker Penny og Kuzco velkommen til gården. De er to [les mer]
Bella
Bella er nyeste tilskudd i hesteflokken vår! Hun er ei 16 år gammel blandingshoppe av kaldblodstra [les mer]
Honey
Honey er en shetlandsponni som har gått som selskapshest i distriktet vi holder til. Hun kan være [les mer]